• ლაბორატორია-217043_1280

ისტორია

2006 წელს

შეიქმნა LuoRon დედა კომპანია Shengshihengyang.
დამფუძნებელმა კომპანია ოცნებით დაიწყო.ის ამ დროს მარტო იყო, ყველაფერი თავისით უნდა გაეკეთებინა.

2007 წელს

კომპანია გაიზარდა და დაკომპლექტდა.

2008 წელს

წინ გადადგმული ნაბიჯი ვერ ჩერდება.დამფუძნებლებმა ერთობლივად დააარსეს ქარხანა.ფოკუსირება ბიოლოგიური სახარჯო მასალების კვლევაზე, განვითარებაზე, გაყიდვასა და მომსახურებაზე.

2011 წელს

ქარხანა გაფართოვდა და მასშტაბები კიდევ უფრო გაფართოვდა.

2012 - ᲨᲘ

უწყვეტი ინოვაცია, პროდუქციის ხაზის უწყვეტი გაფართოება.

2013 - ᲨᲘ

LuoRon-მა დაიწყო მუშაობა ზოგიერთ ცნობილ სამედიცინო და ლაბორატორიულ აღჭურვილობასთან და რეაგენტების პარტნიორ კომპანიებთან.

IN2014-2016 წწ

LuoRon-მა განახორციელა მორგებული სერვისები, შესყიდვების ერთჯერადი გეგმა.

2017 წელი

დაარსდა Luo Ron ბრენდი.

2018 წელი

LuoRon-ის პროდუქტები საერთაშორისო ბაზარზე შემოდის.სახელოსნო გაფართოვდა და განახლდა 100000 კლასის დასუფთავების ოთახამდე.

2019-2020 წწ

სრული მხარდაჭერა მიეცით COVID-19-ის წინააღმდეგ გლობალურ ბრძოლას.

2021 წელი

ჩვენ ვაგრძელებთ წინსვლას.